Vill du bli av med direkta el-kostnader och samtidigt värna om klimatet?

… då är det dags att avveckla den egna servern och köpa motsvarande kapacitet i ett privat eller publikt driftmoln.

Vill du bli av med direkta el-kostnader och samtidigt värna om klimatet?

Molndrift ger möjligheten till stordrift med delade resurser och lägre förbrukning per kapacitetsenhet. Överskottsvärmen från datahallarna används av närliggande samhälle och molndriften blir därmed ännu mer klimateffektiv, vilket den egna servern har svårt att åstadkomma.

Utöver att Qlosrs privata molnlösning drivs av grön el från förnybara källor, så är över 25 % av kapaciteten redan idag kopplad till fjärrvärmenätet, där spillvärmen tas om hand för att värma upp närliggande bostäder.


Qlosr ❤ Stockholms Stadsmission

24 januari 2024

Vi på Qlosr är stolta över att meddela att vi även detta år har beslutat att stödja Stockholms Stadsmission, en organisation som arbetar för att göra skillnad för människor i utsatta situationer.

Åk till toppen